Statistik Spandau

Schülerzahlen

Sekundarschule 2016/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Bertolt-Brecht-Oberschule 1.147 1.147 1.119 1.141 1.183 1.171
Martin-Buber-Oberschule 1.044 1.035 1.010 1.002 1.006 1.008
Carlo-Schmid-Oberschule 999 976 946 920 900 857
Heinrich-Böll-Oberschule 929 907 881 868 818 888
Schule an der Haveldüne 682 641 698 691 721 684
Wolfgang-Borchert-Schule 491 534 591 672 692 705
B.-Traven-Oberschule 435 419 464 454 423 409
Schule an der Jungfernheide 383 388 479 466 502 447
Schule am Staakener Kleeblatt 224 257 341 362 370 397

Lehrerzahlen

Sekundarschule 2015/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Bertolt-Brecht-Oberschule 112 116 99 98 90
Carlo-Schmid-Oberschule 99 95 88 80 76
Martin-Buber-Oberschule 91 90 88 89 87
Heinrich-Böll-Oberschule 88 78 85 73 74
Schule an der Haveldüne 66 61 63 70 66
Wolfgang-Borchert-Schule 57 60 62 61 61
B.-Traven-Oberschule 48 51 44 44 43
Schule an der Jungfernheide 48 52 49 58 47
Schule am Staakener Kleeblatt 34 29 35 36 39

 

Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache (in %)
Sekundarschule 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Schule an der Jungfernheide 54,0 58,5 55,7 51,9 47,8 42,7
Wolfgang-Borchert-Schule 58,2 55,8 50,4 51,3 48,8 44,4
Bertolt-Brecht-Oberschule 52,9 49,1 46,9 42,9 41,6 31,6
Heinrich-Böll-Oberschule 44,5 47,7 42,9 42,2 31,1 10,0
Carlo-Schmid-Oberschule 48,4 41,7 43,4 42,8 44,7 44,8
Schule am Staakener Kleeblatt 33,5 37,7 33,1 27,1 42,2 42,3
B.-Traven-Oberschule 48,0 37,5 29,5 24,7 18,7 16,1
Schule an der Haveldüne 42,5 34,0 28,5 25,9 27,7 22,4
Martin-Buber-Oberschule 16,3 16,0 18,1 17,6 20,7 19,0

 

Abiturnotendurchschnitt

Sekundarschule 2016 2015 2014 Ortsteil
Martin-Buber-Oberschule 2,32 2,33 2,40 Falkenhagener Feld
Bertolt-Brecht-Oberschule 2,62 2,76 2,74 Wilhelmstadt
Heinrich-Böll-Oberschule 2,77 2,75 2,72 Hakenfelde
Carlo-Schmid-Oberschule 2,86 2,81 2,77 Wilhelmstadt

 

Abi-Erfolgsquote in Prozent

Sekundarschule 2016 2015 2014 Ortsteil
Martin-Buber-Oberschule 98 98 98 Falkenhagener Feld
Bertolt-Brecht-Oberschule 97 94 94 Wilhelmstadt
Heinrich-Böll-Oberschule 96 93 98 Hakenfelde
Carlo-Schmid-Oberschule 95 89 90 Wilhelmstadt